Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Sağlık Bakanlığı Tarafından İlimize Gönderilen Yeni Ambulanslar Düzenlenen Törenle İstasyonlara Dağıtıldı
2 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
3 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
4 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
5 Yardım Toplama Hakkında
6 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
7 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
8 İstirahat Raporları (Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
9 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
10 Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Genelgesi 2016/23
11 Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18
12 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
13 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
14 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesinde Değişiklik
15 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
16 Tıbbi Atık Yönetim Planları
17 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
18 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
19 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
21 Renkli Reçete Sistemi
22 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
23 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
24 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
25 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
26 Yatak Sayıları Hakkında
27 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
28 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
29 E-Nabız Sistemi
30 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
31 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
32 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
33 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
34 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
35 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
36 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
37 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
38 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
39 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
40 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
41 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
42 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
43 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
44 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
45 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
46 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sağlık Turizmi Gerekli Dokümanlar Kongre ve Sempozyumlar ASKOM Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Karar Destek Sistemi
Resmi Gazete Dahili Telefonlar Maaş Bordrosu Sağlıkta Buluşma Noktası Elektronik Posta ASOS Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Linkler
 
 
nöbetçi eczaneler ile ilgili görsel sonucuaile hekimi sorgulama ile ilgili görsel sonucue mevzuat ile ilgili görsel sonucu